MIRA LOUISE LOGO.png

Het MiraLouise Fonds wil financiële ondersteuning bieden aan projecten gefocust op de ontwikkeling van kinderen die problemen ondervonden hebben tijdens of vlak na de geboorte en daardoor aan "Cerebrale Parese" lijden. De focus ligt sterk op preventie en neonatale zorg, maar ook projecten voor revalidatie, thuisbegeleiding, kinesitherapie, opvang en begeleiding in buitengewoon onderwijs of gespecialiseerde diensten komen in aanmerking. In eerste instantie wensen de stichters de dienst neonatologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende te steunen.

Dankzij uw bijdrage kan de dienst neonatologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende blijven investeren om kinderen optimaal te begeleiden tijdens een moeilijke start!

Het MiraLouise Fonds is sinds 2014 actief onder de Koning Boudewijnstichting.


Met de steun van: