Urgentie via de lucht !

 

Bij complicaties zijn de eerste minuten vlak vóór en na de geboorte cruciaal. Hoe sneller de neonatale artsen ter plaatse zijn, hoe beter. De neonatologen van het AZ Sint-Jan hebben Brugge als uitvalbasis maar geven bijstand over heel West-Vlaanderen. Bij cruciale interventies voor pasgeborenen in nood verplaatsen ze zich via de MUG wagen, maar daardoor verliezen ze kostbare tijd. Daarom heeft het MiraLouise fonds beslist om de kosten voor de MUG helikopter op zich te nemen. In urgente gevallen worden de neonatale artsen dan met hun materiaal naar het lokale ziekenhuis gevlogen. Op die manier is het een kwestie van minuten vooraleer ze ter plaatse zijn. Die minuten maken het verschil en elke minuut winst betekent enorm veel voor een baby in nood. In de zomer van 2014 werden op deze manier 6 kindjes sneller geholpen. Ook al hopen we dat de artsen deze helikopter zo weinig mogelijk nodig hebben, blijft het toestel steeds paraat en dankzij het MiraLouise fonds hoeven de artsen zich geen zorgen te maken over de kosten. Want uiteindelijk zijn het de patiëntjes die tellen!!!

 

 
 

Een digibord biedt heel wat mogelijkheden
binnen het onderwijs op maat! 

ICT in zijn verschillende vormen brengt nieuwe uitdagingen mee: het wordt niet alleen voor lesstof gebruikt, maar op die manier leren kinderen ook omgaan met nieuwe technieken, hulpmiddelen die hen kunnen ondersteunen in hun ontwikkelingsproces, belangrijk voor een kwaliteitsvolle toekomst!

Er worden nieuwe technologieën en media toegepast om het leren van leerlingen te bevorderen en lesstof voor hen aantrekkelijker maken.  We gaan met het Beverteam de uitdaging aan om ook zelf digitaal leermateriaal te ontwikkelen.  Digitaal leermateriaal past in flexibel onderwijs om op die manier zoveel mogelijkde ondersteuningsbehoefte te benaderen.

Het digibord Itouch werd in gebruik genomen door de teamleden en de kinderen.  Dankzij een gulle gift van het Mira-Louisefonds konden we deze vakantie een digibord aankopen waarbij een hele waaier aan activiteiten kan worden aangeboden aan onze leerlingen.  Het is fantastisch om alle Bevertjes, elk op hun manier te zien genieten van het gebruik van het bord.

Maar voor we met zijn allen aan de slag konden, kwam een professionele lesgeefster ons wat uitleg geven over het bord.  Die uitleg werd op zijn beurt weer doorgegeven aan het team door enthousiaste juf Lisa.  Amaai.. Wat we allemaal kunnen doen met het bord.. het wordt een proces van leren en proberen waarbij onze kinderen en hun ontwikkelingsdoelen steeds opnieuw als focus staan.  

Verder is er ook nog een nieuwe, aangepaste speelplaats besteld, die in de loop van het jaar zal geïnstalleerd worden...

 

Training, Training, Training, ...

 

Omdat complicaties niet altijd te voorzien zijn, is het van het grootste belang dat het verplegend personeel en de dokters van een verwijzend ziekenhuis binnen West-Vlaanderen een basiskennis van neonatale zorgen hebben. Daarom hechten we veel belang aan preventie en opleiding van het ziekenhuispersoneel. De neonatale artsen van het AZ Sint-Jan geven in heel Belgie cursussen. Zoals bij vele opleidingen is de praktijkervaring ook erg belangrijk. Daarom heeft het MiraLouise fonds een gespecialiseerde, computer-gestuurde pop aangekocht, die complicaties bij een geboorte kan simuleren. Dit maakt de opleidingen veel efficienter! De pop kan de belangrijkste lichaamsfuncties nabootsen, en de instructeurs kunnen een veelvoud  aan complicaties simuleren. Na de simulatie-oefening kan elke stap opnieuw geëvalueerd worden om zo de nodige bijsturingen mee te geven aan de deelnemers van de training. 

Aangezien de tijd een groot impact heeft, is het van cruciaal belang dat complicaties snel gedetecteerd worden en zo snel mogelijk correct behandeld worden. Enkele kleine ingrepen of reflexen van de lokale artsen kunnen een groot verschil maken voor de patiëntjes.

 

 

Monitoring is essentieel !

 

Heel vaak worden kinderen opgenomen op een neonatale afdeling voor ondersteuning van de ademhalingsfunctie. Om een optimale zorg voor deze kinderen te garanderen is het nodig op een correcte manier deze beademing af te stemmen en/of bij te sturen volgens de noden van de pasgeborene. Hiervoor gebruiken we vooral invasieve technieken (bloedanalyses) maar ook minder invasieve technieken zijn meer en meer aan de orde, zoals de continue meting van CO2 (het "afvalgas") op een transcutane manier (probe op de huid). Heden ten dage bestaan er dus dergelijke toestellen (Sentec Digital Monitoring System) die de parameters inzake gasuitwisseling (zoals we uit bloedanalyses kunnen halen) ook via een sensor op de huid kunnen weergeven en vooral ook continu kunnen meten. Zo kunnen plotse veranderingen veel sneller gedetecteerd worden, en kan, indien nodig, de beademing veel sneller bijgestuurd worden volgens de noden van de pasgeborenen. We weten ook dat optimale CO2 waarden nastreven van groot belang is voor de neurologische ontwikkeling van kwetsbare prematuren. Met name is de kans op een hersenbloeding kleiner als we optimale CO2 waarden kunnen bekomen en aanhouden !

 

Zuurstof in hersenen prematuren zichtbaar gemaakt !

 

Near Infra Red Spectroscopy (NIRS) is een techniek die het mogelijk maakt om de zuurstofsaturatie te meten ter hoogte van verschillende organen, zoals de hersenen, de nieren, en de darmen.

Een NIRS toestel helpt dus de artsen b.v. de hersen-doorbloeding te beoordelen, wat zeer belangrijk is bij die pasgeborenen die met zuurstoftekort worden geboren. Zo kan men een eventuele achteruitgang van de toestand van de patiënt reeds heel vroeg detecteren, zelfs vroeger dan tot nu mogelijk was door invasieve bloeddrukmeting of door laboratoriumtests (zoals lactaatstijging).

Met deze NIRS- monitoring kunnen de artsen ook de behandeling van een te lage bloeddruk (hypotensie) verfijnen en zo de uitkomst van de pasgeboren op  lange-termijn verbeteren.

 

Wat kleur & entertainment !

 

Naast al de medische apparatuur heeft het MiraLouise fonds ook enkele kleine baby-artikelen aangekocht, om de tijd in het ziekenhuis zowel voor de baby als voor de ouders zo aangenaam mogelijk te maken. Want ook al hebben de kindjes het soms moeilijk, en worden ze gemonitord in een gespecialiseerde dienst, dan nog is het heel belangrijk dat ze de juiste stimulansen krijgen: een muziekje, een kleurrijke knuffel, een sittertje, … .

Kleine zaken die wat fleur proberen geven tijdens een moeilijke periode..